Przyroda Krainy Wygasłych Wulkanów

Przyroda Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

Przyroda Gór i Pogórza Kaczawskiego jest największym bogactwem tego regionu. Burzliwa historia geologiczna doprowadziła do powstania różnorodnych skał budujących dzisiejszy teren, dzięki czemu ma charakter górski i podgórski. Zróżnicowane gleby ze względu na budowę geologiczną i ukształtowanie terenu, to różnorodne i bogate lasy takie jak buczyny storczykowe, ciepłolubne dąbrowy, lasy klonowo-lipowe, a także łąki trzęślicowe, ksenomorficzne murawy i górskie torfowiska. Spacerując po łatwo dostępnych wzniesieniach dostrzec można między innymi tak unikalne gatunki jak: salamandra plamista, bocian czarny, muflon, a wieczorami nietoperze

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów to obszar o dobrze zachowanej przyrodzie, co możliwe jest dzięki utworzonym formom ochrony przyrody. 

Parki krajobrazowe

Rezerwaty przyrody

Na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów znajduje się 10 rezerwatów przyrody:

Pomniki przyrody

Rośliny i zwierzęta Gór i Pogórza Kaczawskiego

Jeziora

Mapa ciekawych miejsc

[put_wpgm id=”1″ category=”8″]

Skip to content