Miejsca z Certyfikatem Jakości Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

Poznaj wyjątkowe miejsca w Krainie Wygasłych Wulkanów

Certyfikat Jakości Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jest regionalnym certyfikatem przyznawanym podmiotom branży turystycznej. Utworzenie certyfikatu Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów ma na celu wyszczególnienie obiektów, które poprzez wysoką jakość wszelkich usług przyczyniają się do szczególnej promocji i ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, aktywizacji lokalnego rynku pracy oraz integracji różnych podmiotów branży turystycznej.

Miejsca ze Złotym Certyfikatem Geoparku

Certyfikat Złoty Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

Miejsca z Certyfikatem Geoparku

Certyfikat Standardowy Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

Masz już certyfikat?

Znak certyfikatu do pobrania

Zasady stosowania znaku

Chcesz otrzymać certyfikat?

Certyfikat Złoty Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jest regionalnym certyfikatem przyznawanym podmiotom branży turystycznej.

Utworzenie certyfikatu Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów ma na celu promocję dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, aktywizację lokalnego rynku pracy oraz integracje różnych podmiotów branży turystycznej.

Opracowanie regulaminu certyfikatu, realizacja pierwszego naboru wnioskodawców i przeprowadzenie pierwszej procedury rekrutacyjnej zrealizowaliśmy w ramach grantu „Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jako lokalna marka turystyczna” w 2019 roku.

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów jest dynamicznie rozwijającą się marką turystyczną, którą docenia coraz więcej turystów. Posługiwanie się jego znakiem świadczyć ma o wysokiej jakości usług oraz wspólnej pracy na rzecz promocji regionu Krainy Wygasłych Wulkanów. Znak Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów jest znakiem zastrzeżonym, którym posługiwać mogą się podmioty spełniające określone warunki i po podpisaniu stosownej umowy licencyjnej. Procedura certyfikacji umożliwia uzyskanie znaku firmom i organizacjom, które pragną być kojarzone z Krainą Wygasłych Wulkanów, promowane na wspólnych materiałach promocyjnych (w tym stronie gorykaczawskie.pl) i kojarzone z wysoką jakością oferowanych usług.

Wnioskodawcą może być organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) działające na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego (teren gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska, miasto Złotoryja), a także gminy Jawor i Jeżów Sudecki.

Skip to content