Dla Mediów

Chcesz napisać o wulkanach w Polsce, naszym regionie?

Zapoznaj się z poniższymi informacjami

Kraina Wygasłych Wulkanów to nieformalne, ale już utrwalone określenie części Dolnego Śląska pomiędzy Legnicą, Jelenią Górą i Strzegomiem, której szczególnym znakiem jest występowanie skał pochodzenia wulkanicznego. Współcześnie nie mamy w Polsce aktywnych wulkanów, a ostatnie erupcje wulkaniczne na ziemiach polskich zdarzyły się kilka milionów lat temu. Geologiczny zapis wulkanizmu jest jednak bardzo bogaty i obejmuje około pół miliarda lat, a w sposób najpełniejszy ujawnia się właśnie w Krainie Wygasłych Wulkanów.

Między innymi dlatego w 2024 roku obszar Gór i Pogórza Kaczawskiego wraz z otuliną otrzymał status Światowego Geoparku UNESCO, dołączając tym samym do Światowej Sieci Geoparków (GGN). Światowy Geopark UNESCO Kraina Wygasłych Wulkanów  obejmuje zasięgiem 14 gmin, 3 powiaty oraz 5 nadleśnictw. W geoparku unikatowe dziedzictwo geologiczne służy jako filar promocji i rozwoju, jednak działalność geoparku nie ogranicza się do popularyzacji geologii. Celem geoparku jest również promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu oraz poprawa jakości życia mieszkańców. Podmiotem zarządzającym oraz koordynującym działania w Geoparku jest Stowarzyszenie Kaczawskie.

Grafika

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów posiada własną identyfikację wizualną, z której można korzystać przygotowując materiały promujące region.

Logo Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jest symbolem zastrzeżonym i jego użycie wymaga każdorazowej zgody koordynatora – Stowarzyszenia Kaczawskiego.

Zdjęcia

Zdjęcia zamieszczone na tej stronie pochodzą z archiwum Stowarzyszenia Kaczawskiego lub zostały nieodpłatnie udostępnione przez ich właścicieli (np. zdjęcia obiektów turystycznych).

Zdjęcia promujące region możliwe są do nieodpłatnego udostępnienia do materiałów drukowanych oraz zastosowań internetowych, w przypadku jeżeli celem planowanej publikacji jest promocja Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów oraz przy zastrzeżeniu podania autorstwa oraz odlinkowania do strony www.gorykaczawskie.pl.

Nie udostępniamy zdjęć do zastosowań komercyjnych (np. publikacji płatnych, promocji biznesu).

Korekta tekstu i promocja

Bardzo się cieszymy ze wszystkich artykułów prasowych czy relacji na blogach związanych z naszą okolicą!

Wiemy, że zagadnienia związane z geologią są trudne i jesteśmy po to, żeby pomóc. Jeśli chcesz, aby Twój tekst nie zawierał błędów merytorycznych, możesz nam go wysłać do sprawdzenia. Nie dokonujemy korekt stylistycznych, nie próbujemy też przemycać własnych treści, po prostu dbamy, aby popularyzowanie geologii (w tym informacji o dawnych wulkanach) odbywało się z zachowaniem poprawności naukowej.

Dysponujemy też własnymi kanałami społecznościowymi, w których chętnie udostępniamy pracę innych osób popularyzującą nasz region.

Wyślij nam gotowy artykuł, a chętnie go udostępnimy!

Kontakt dla mediów

Monika Cychowska-Nowak
Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego
[email protected]

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Skip to content