Dziedzictwo geologiczne

Geopunkty

(ang. geosites) to obiekty lub miejsca szczególnie interesujące i wartościowe z punktu widzenia Nauk o Ziemi.
Punkty te cechują się dużymi walorami edukacyjnymi. Oznacza to, że są miejscem pozwalającym na omawianie różnorodnych mechanizmów i zjawisk geologicznych.

W naszym Geoparku zdefiniowaliśmy 130 takich miejsc, z czego 30 to miejsca o szczególnych walorach edukacyjnych i turystycznych.

Początkującym geo-turystom polecamy rozpocząć przygodę
z Krainą Wygasłych Wulkanów właśnie od nich.

Materiały do pobrania

Wybierz mapę, przewodnik lub raport geopunktów. Drukowaną mapę Geoparku możesz także dostać w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej.

Mapa Geoparku

Rozmiar: 100MB

Publikacja zrealizowana w ramach operacji pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

Przewodnik

Rozmiar: 96MB

Inwentaryzacja Geopunktów

Rozmiar: 4MB

Publikacje zrealizowane w ramach operacji pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”

Obie operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Logo Projektów

Niniejszą podstronę zrealizowano w ramach projektu pn. „Geopark „Kraina Wygasłych Wulkanów” – nowy produkt turystyczny regionu”. Operacja pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu, realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie mająca na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Menu
Skip to content