Dziedzictwo Geologiczne Krainy Wygasłych Wulkanów

Kraina Wygasłych Wulkanów
to jeden z najciekawszych regionów w Polsce
pod kątem geologii!

Gdzie znajdziecie dawne wulkany?

Góry i Pogórze Kaczawskie to oczywiście nie jedyne miejsce w Polsce, gdzie znajdują się wzgórza i skały świadczące o dawnej aktywności wulkanicznej. Jednak mnogość form i skał pochodzenia wulkanicznego, a także wyraźne ślady aż trzech okresów tej aktywności wyróżniają nasz region na mapie Polski, a nawet Europy.

Trzy okresy wulkanizmu

Wulkany z obszaru dzisiejszego Pogórza Kaczawskiego nie wybuchały jednocześnie.
Obserwujemy tu pozostałości aktywności wulkanicznej z trzech okresów geologicznych:

Wulkanizm paleozoiczny
(ok. 500 mln lat temu)
Wulkanizm permski
(ok. 270 mln lat temu)
Wulkanizm kenozoiczny
(ok. 20 mln lat temu)

A może z przewodnikiem?

W naszym Geoparku możesz skorzystać
z różnorodnych warsztatów geologicznych i wycieczek.
Poniżej najbliższe wydarzenia dla pasjonatów Nauk o Ziemi.

paszport odkrywcy

Dokumentuj zdobywanie wulkanów
w swoim Paszporcie Odkrywcy!

Inne geopunkty

Geopunkty to miejsca szczególnie interesujące z punktu widzenia Nauk o Ziemi.

Mają też duże walory edukacyjne. Oznacza to, że są miejscami pozwalającymi na omawianie różnorodnych mechanizmów i zjawisk geologicznych.

W naszym Geoparku nie tylko wulkany zasługują na uwagę!

Są to także miejsca występowania innych skał oraz ciekawe formy terenu czy miejsca widokowe. Wybraliśmy aż 136 takich miejsc, z czego 32 to nasze “top 30”, czyli miejsca o szczególnych walorach edukacyjnych lub turystycznych. Warto je odwiedzić!

Interaktywna mapa geopunktów