Dziedzictwo Geologiczne Krainy Wygasłych Wulkanów

Kraina Wygasłych Wulkanów
to jeden z najciekawszych regionów w Polsce
pod kątem geologii!

Gdzie znajdziecie dawne wulkany?

Góry i Pogórze Kaczawskie to oczywiście nie jedyne miejsce w Polsce, gdzie znajdują się wzgórza i skały świadczące o dawnej aktywności wulkanicznej. Jednak mnogość form i skał pochodzenia wulkanicznego, a także wyraźne ślady aż trzech okresów tej aktywności wyróżniają nasz region na mapie Polski, a nawet Europy.

Trzy okresy wulkanizmu

Wulkany z obszaru dzisiejszego Pogórza Kaczawskiego nie wybuchały jednocześnie.
Obserwujemy tu pozostałości aktywności wulkanicznej z trzech okresów geologicznych:

Wulkanizm paleozoiczny
(ok. 500 mln lat temu)
Wulkanizm permski
(ok. 270 mln lat temu)
Wulkanizm kenozoiczny
(ok. 20 mln lat temu)

A może z przewodnikiem?

W naszym Geoparku możesz skorzystać
z różnorodnych warsztatów geologicznych i wycieczek.
Poniżej najbliższe wydarzenia dla pasjonatów Nauk o Ziemi.

paszport odkrywcy

Dokumentuj zdobywanie wulkanów
w swoim Paszporcie Odkrywcy!

Inne geopunkty

Geopunkty to miejsca szczególnie interesujące z punktu widzenia Nauk o Ziemi.

Mają też duże walory edukacyjne. Oznacza to, że są miejscami pozwalającymi na omawianie różnorodnych mechanizmów i zjawisk geologicznych.

W naszym Geoparku nie tylko wulkany zasługują na uwagę!

Są to także miejsca występowania innych skał oraz ciekawe formy terenu czy miejsca widokowe. Wybraliśmy aż 136 takich miejsc, z czego 32 to nasze “top 30”, czyli miejsca o szczególnych walorach edukacyjnych lub turystycznych. Warto je odwiedzić!

Interaktywna mapa geopunktów

[put_wpgm id=”1″ category=”3″]

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów

Materiały edukacyjne do pobrania

Mapa Geoparku

Rozmiar: 100MB

Publikacja zrealizowana w ramach operacji pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

Przewodnik

Rozmiar: 96MB

Inwentaryzacja Geopunktów

Rozmiar: 4MB

Publikacje zrealizowane w ramach operacji pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”

Obie operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Logo Projektów

Niniejszą podstronę zrealizowano w ramach projektu pn. „Geopark “Kraina Wygasłych Wulkanów” – nowy produkt turystyczny regionu”. Operacja zrealizowana została przez Stowarzyszenie Kaczawskie i miała na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Skip to content