Materiały do pobrania

Wybierz mapę, przewodnik lub raport geopunktów. Drukowaną mapę Geoparku możesz także dostać w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej.

Mapa Geoparku

Rozmiar: 100MB

Publikacja zrealizowana w ramach operacji pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

Przewodnik

Rozmiar: 96MB

Inwentaryzacja Geopunktów

Rozmiar: 4MB

Publikacje zrealizowane w ramach operacji pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”

Obie operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Logo Projektów

Inne publikacje

Dokumentacja aplikacyjna do Światowej Sieci Geoparków UNESCO

Pełen zestaw dokumentów w języku angielskim

Metodologia geoedukacji terenowej

Studium przypadku z czterech krajów

Mapy turystyczne Krainy Wygasłych Wulkanów

Mapy w formacie A3 i B1 z opisanymi atrakcjami przyrodniczymi i historycznymi

Bioróżnorodność jest cenna

Książka

Jak remontować wiejskie budynki z korzyścią dla bioróżnorodności i w zgodzie z tradycją

Folder informacyjny

Czy polskie rośliny i zwierzęta mogą być magiczne i niesamowite?

Broszura dla dzieci

Tapety na pulpit

Wszystkie zdjęcia autorstwa De2.pl

Menu
Skip to content