Dla nauki

Prowadzisz badania naukowe lub uczysz studentów?

Zapoznaj się z polami, na których możemy podjąć współpracę

Kim jesteśmy

Za wdrażanie idei Geoparku na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów oraz zarządzanie nim odpowiedzialne jest Stowarzyszenie Kaczawskie. Działa ono na rzecz promocji i zrównoważonego rozwoju regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego. Jest organizacją pożytku publicznego. Ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”, odpowiedzialnym za wdrażanie Programu LEADER w regionie.

Celem Stowarzyszenia jest budowanie trwałej, partnerskiej współpracy pomiędzy ludźmi, instytucjami, organizacjami i biznesem. Stowarzyszenie zajmuje się promocją zrównoważonej turystyki oraz lokalnej wytwórczości (rękodzieła i produktów spożywczych), inicjatywami nakierowanymi na edukację ekologiczną i ochronę środowiska, rozwojem społeczno-gospodarczym obszarów wiejskich.

Stowarzyszenie prowadzi też centrum edukacyjne – Sudecką Zagrodę Edukacyjną. Główną misją obiektu jest popularyzacja nauk o Ziemi oraz propagowanie wiedzy o regionie Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Kaczawskim

Rodzaje współpracy

Poniżej przygotowaliśmy nasze propozycje współpracy dla środowiska naukowego i akademickiego.

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Menu
Skip to content