KAMIENIOŁOM „ ZAMECZEK”

Odsłonięcia antropogeniczne, Odsłonięcia skał metamorficznych, Odsłonięcia z interesującymi strukturami tektonicznymi, Odsłonięcie skał magmowych, Ślady dawnego górnictwa i hutnictwa

Zobacz podobne miejsca

Menu
Skip to content