Kilka mniej formalnych słów o Certyfikacie Geoparku

pisała Julia Jankowska

Odpowiadając na pytania, które już w do nas wpłynęły, a przy okazji pewnie uprzedzając inne, postanowiłam napisać kilka słów o koordynowanym przez nas Certyfikacie Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów.

Certyfikat powstał, aby podmioty branży turystycznej działające w regionie w ogóle mogły korzystać ze znaku i identyfikacji wizualnej Geoparku. Jesteśmy (Stowarzyszenie Kaczawskie) wyłącznym właścicielem owego znaku. W 2019 roku realizowaliśmy projekt grantowy, w wyniku którego powstała spójna i szczegółowo opracowana identyfikacja wizualna regionu. Sam znak jest zastrzeżony w Urzędzie Patentowym RP i może być udostępniany innym podmiotom na określonych warunkach.

Te warunki są po to, abyśmy mieli pewność, że podmioty, którym użyczamy znaku, spełniają podstawowe kryteria informacyjne i działają nie tylko „na własnym podwórku”, ale promują też region jako całość. Oznacza to na przykład informowanie (aktywne!) gości o usługach komplementarnych do własnych, a świadczonych przez inne podmioty – np. pensjonat promuje atrakcje historyczne, warsztaty, miejsca przyrodnicze do odwiedzenia itp. Za wyróżniające uznajemy te podmioty, które silnie czerpią z dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu i budują partnerstwa z innymi, np. mają w sprzedaży usługę/produkt innych podmiotów (np. restauracja sprzedaje miód od producentów lokalnych). Aby zachęcać do tych partnerstw, promować postawę współpracy, stworzyliśmy ten certyfikat.

Cała procedura certyfikacji była darmowa tylko w roku 2019, gdyż mieliśmy na nią fundusze ze wspomnianego wcześniej projektu grantowego. Udało nam się wtedy objąć certyfikatem 40 podmiotów, którym niejako „należało się” wyróżnienie za ich wieloletnią działalność na rzecz rozwoju turystyki w regionie i to bez względu na to, czy były to podmioty komercyjne/przedsiębiorstwa, czy np. lokalne stowarzyszenia lub fundacje.

Procedura certyfikacyjna nie dotyczy np. gmin czy nadleśnictw – zależy nam, aby ci partnerzy dobrowolnie włączali się we wspólną promocję regionu i dlatego postanowiliśmy, że nie będą musieli przechodzić żadnej „selekcji”. Z nimi jednak też podpisujemy umowy licencyjne, które określają, na jakich warunkach użyczamy znaku Geoparku. Gminy naszego Partnerstwa już częściowo partycypują w kosztach ponoszonych przez Stowarzyszenie w ramach swojej składki członkowskiej.

W przyszłych latach będziemy kontynuować certyfikację nowych podmiotów oraz na bieżąco nadzorować, czy podmioty, które uzyskały certyfikat w przeszłości, wciąż spełniają te podstawowe warunki. Podpisanie umowy licencyjnej z każdym z certyfikowanych podmiotów umożliwia nam cofnięcie tego certyfikatu, gdyby kryteria, za które otrzymał on ocenę, nie były dotrzymywane. Ponieważ jednak przeprowadzanie procedury certyfikacyjnej wiąże się z kosztami, podmioty, które zdecydują się do zgłoszenia się do certyfikatu w kolejnych latach (po 2019 r.), będą musiały dokonać opłaty licencyjnej. 

To nie jedyne działanie Stowarzyszenia Kaczawskiego mające na celu promocję oferty lokalnej branży turystycznej. Prowadzimy też stronę gorykaczawskie.pl oraz informacje turystyczną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej – ośrodku edukacji o regionie należącym do Stowarzyszenia, gdzie z przyjemnością dystrybuujemy materiały partnerów i udzielamy informacji o ich ofercie. Koordynujemy też program Paszportu Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów.

Wierzymy, że przystąpienie regionu do Światowej Sieci Geoparków UNESCO przyczyni się do wzrostu zainteresowania naszym regionem, a jako organizacja odpowiedzialna za koordynację tej inicjatywy chcemy dbać, aby marka Geoparku i jego znak kojarzyły się z wysoką jakością, co jest wymagane, jeśli ma koło tego znaku stanąć znak UNESCO.

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Certyfikat Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów – nabór 2019
Następny wpis
Certyfikat Geoparku – ogłoszenie wyników
Skip to content