Trupień – Kamieniołom Bazaltu

Odsłonięcia antropogeniczne, Pozostałości dawnego wulkanizmu, Wulkanizm kenozoiczny

Zobacz podobne miejsca

Menu
Skip to content