certyfikat geoparku kww

Certyfikat Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów – nabór 2019

Certyfikat Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów

nabór 2019

Stowarzyszenie Kaczawskie ogłasza pierwszy nabór wniosków do Certyfikatu Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów!

Informacje o kolejnym naborze będą udostępnione jesienią 2023 roku.

CERTYFIKAT GEOPARKU – CZYM JEST?

Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jest regionalnym certyfikatem przyznawanym podmiotom branży turystycznej. Utworzenie certyfikatu Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów ma na celu promocję i ochronę dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego, aktywizację lokalnego rynku pracy oraz integracje różnych podmiotów branży turystycznej. Opracowanie regulaminu certyfikatu, realizacja pierwszego naboru wnioskodawców i przeprowadzenie pierwszej procedury rekrutacyjnej realizuje Stowarzyszenie Kaczawskie w ramach grantu „Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jako lokalna marka turystyczna”.

PO CO UBIEGAĆ SIĘ O CERTYFIKAT?

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów jest dynamicznie rozwijającą się marką turystyczną, którą docenia coraz więcej turystów. Posługiwanie się jego znakiem świadczyć ma o wysokiej jakości usług oraz wspólnej pracy na rzecz promocji regionu Krainy Wygasłych Wulkanów. Znak Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów jest znakiem zastrzeżonym, którym posługiwać mogą się podmioty spełniające określone warunki i po podpisaniu stosownej umowy licencyjnej. Procedura certyfikacji umożliwia uzyskanie znaku firmom i organizacjom, które pragną być kojarzone z Krainą Wygasłych Wulkanów, promowane na wspólnych materiałach promocyjnych (w tym stronie gorykaczawskie.pl) i kojarzone z wysoką jakością oferowanych usług.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ CERTYFIKAT GEOPARKU?

Wnioskodawcą może być organizacja, instytucja, przedsiębiorstwo (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) działające na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego (teren gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska, miasto Złotoryja) a także gminy Jawor i Jeżów Sudecki, powiatów: Jaworskiego, Złotoryjskiego, nadleśnictw: Jawor, Lwówek Śląski, Złotoryja.

JAKIE SĄ WARUNKI OTRZYMANIA CERTYFIKATU?

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków, jakie należy spełnić, aby otrzymać certyfikat, zawarto
w regulaminie. Wszystkich potencjalnych wnioskodawców prosimy o dokładne zapoznanie z regulaminem przed wypełnieniem wniosku aplikacyjnego.

Pobierz regulamin

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O CERTYFIKAT GEOPARKU?

Wnioski przyjmowane są poprzez formularz aplikacyjny on-line. Nie jest wymagane składanie żadnych załączników

Wypełnij formularz

HARMONOGRAM PROCEDURY CERTYFIKACYJNEJ 2019

Poniżej przedstawiono kolejne etapy procesu certyfikacji wraz z datami:

21 października – ogłoszenie naboru wniosków oraz naboru ewaluatorów
do 1 listopada – termin składania wniosków przez wnioskodawców. Wnioski składane są przez formularz elektroniczny i nie wymagają załączników.
do 5 listopada – powołanie zespołu ewaluatorów przez Zarząd Stowarzyszenia i przyporządkowanie im wniosków aplikacyjnych do oceny
do 19 listopada – ocena wniosków przez ewaluatorów, w tym wizyty w siedzibach wnioskodawców
do 22 listopada – weryfikacja kart oceny przez Zarząd Stowarzyszenia i ogłoszenie listy certyfikowanych podmiotów
do 29 listopada – przyjmowanie ewentualnych odwołań od decyzji Zarządu w sprawie listy certyfikowanych podmiotów
8 grudnia – uroczyste wręczenie certyfikatów podczas Kaczawskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego w Krotoszycach

DODATKOWE INFORMACJE I ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Informacji udzielają pracownicy Stowarzyszenia Kaczawskiego pod adresem [email protected]. Przed zadaniem pytania prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Certyfikatu.

Projekt grantowy „Certyfikat Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jako lokalna marka turystyczna” realizowany jest w ramach Działania M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW 2014-2020. Podziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, Umowa o powierzeniu grantu nr 2019/3.2 z dnia 24 stycznia 2019.

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Konferencja Geoparkowa 24.10.2019
Następny wpis
Kilka mniej formalnych słów o Certyfikacie Geoparku
Skip to content