Konferencja Geoparkowa 24.10.2019

Konferencja “Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów -nowy produkt turystyczny regionu”

Podsumowanie działań zmierzających do zgłoszenia regionu do Światowej Sieci Geoparków UNESCO

W dniu 24 października w Dobkowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Geopark “Kraina Wygasłych Wulkanów” – nowy produkt turystyczny regionu”. Jest to jedno z działań zmierzających do przystąpienia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, które Stowarzyszenie Kaczawskie koordynuje.

W konferencji udział wzięło 77 osób, przedstawicieli samorządów, nadleśnictw, biznesu oraz aktywnych mieszkańców Regionu.

Prezentacje przedstawili:

– Blanka Nedvědická , przedstawicielka Geoparku UNESCO Czeski Raj

– Jacek Koźma, przedstawiciel Państwowego Instytutu Geologicznego, oraz Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

– Piotr Kuliniak, burmistrz Gminy Łęknica, znajdującej się w Geoparku UNESCO Łuk Mużakowa

Dzięki prezentacjom dowiedzieliśmy się o doświadczeniach innych Geoparków UNESCO oraz korzyściach i wyzwaniach płynących z przynależności do sieci Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

W drugim bloku konferencji dr Jan Barmuta z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kompleksowo przedstawił wyniki inwentaryzacji geologicznej przeprowadzonej dla terenu 14 gmin wchodzących w skład Partnerstwa Kaczawskiego. Było to podsumowanie rocznej pracy zespołu ekspertów.

Drugiego dnia zrealizowana została część terenowa – wyprawa po mało znanych geopunktach Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, prowadzona przez Marzenę Biernat i Piotra Słomskiego ze Stowarzyszenia Kaczawskiego.

Poniżej filmy z konferencji oraz relacja zdjęciowa.

Wydarzenie zostało zrealizowane przez Stowarzyszenie Kaczawskie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
XV Konferencja Europejskiej Sieci Geoparków
Następny wpis
Certyfikat Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów – nabór 2019
Skip to content