Przedyskutowaliśmy listę Geopunktów

Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów metodycznymi krokami podąża do przodu, przygotowując dokumentację niezbędną do przystąpienia do Światowej Sieci Geoparków UNESCO.

29 października 2018 w Dobkowie odbyło się spotkanie konsultacyjne związane z ustaleniem listy geopunktów, które podlegać będą inwentaryzacji geologicznej obszaru Partnerstwa Kaczawskiego.

Inwentaryzację wykonuje na zlecenie Stowarzyszenia Kaczawskiego zespół naukowy złożony z geologów i geografów, a działanie jest przedmiotem projektu “Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów – nowy produkt turystyczny regionu”. W spotkaniu udział wzięło 50 osób: przedstawiciele samorządów lokalnych, organizacji pozarządowych oraz biznesu.

Członkinie Zarządu Stowarzyszenia Kaczawskiego przedstawiły zebranym idee Geoparków oraz działanie Światowej Sieci Geoparków UNESCO, a także dotychczasowe działania podjęte w celu utworzenia Geoparku oraz plany z tym związane na najbliższą przyszłość.

Przedstawiciele zespołu naukowego pracującego nad inwentaryzacją geologiczną regionu przedstawili jej cel i założenia, plan działań oraz listę wytypowanych wstępnie geopunktów, którą skonsultowano z zebranymi.

Stowarzyszenie Kaczawskie w imieniu swoim oraz wykonawcy inwentaryzacji pragnie podziękować wszystkim przybyłym za obecność oraz aktywny udział i przekazane uwagi.

Prezentacja o Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów

Prezentacja o działaniach inwentaryzacyjnych

Wstępna lista geopunktów po uwagach ze spotkania

Operacja pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”, realizowana przez Stowarzyszenie Kaczawskie, mająca na celu promocję i zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu Krainy Wygasłych Wulkanów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

 

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
O współpracy w naszym Geoparku na IV Forum Geo-Produkt w Jaworznie
Następny wpis
Identyfikacja wizualna Geoparku: relacja z warsztatów z mieszkańcami
Menu
Skip to content