VI Forum Geo-Produkt w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów – 6 listopada 2021

Zapraszamy do udziału w Forum Geo-Produkt, które w tym roku odbędzie się po raz szósty – w Krainie Wygasłych Wulkanów. Poprzednie edycje Forum odbyły się w Kielcach, Chęcinach (2015), Krakowie (2016), Niemczy (2017), Jaworznie (2018), Zabrzu (2019)

Forum jest okazją do spotkania osób zainteresowanych i zawodowo związanych z geoturystyką.

Serdecznie zapraszamy również mieszkańców Krainy Wygasłych Wulkanów, zainteresowanych tematyką Forum.

6 listopada 2021 | Czaple – Grodziec

Program:

9:30 – 13:00 część terenowa wraz z obiadem w plenerzeCzaple – Wioska Piasku i Kamienia

Odwiedziny w Wiosce Piasku i Kamienia – wsi tematycznej nagrodzonej tytułem Najpiękniejszej Wsi Dolnośląskiej roku 2015. Oferta edukacyjna i turystyczna wsi z powodzeniem budowana jest przez samych mieszkańców i oparta na lokalnym dziedzictwie geologicznym.

Poruszane zagadnienia:

 1. Od terenu pogórniczego do obiektu geoturystycznego (problem zagospodarowania i utrzymania obiektów pogórniczych na cele turystyczne).
 2. Interpretacja dziedzictwa geologicznego z zachowaniem poprawności naukowej i jednoczesnym zaciekawieniem odbiorcy.
 3. Rola społeczności lokalnych i partnerstw między instytucjami w zagospodarowaniu geoturystycznym. Partnerstwo Między Pańtwowym Instytutem Geologicznym a społecznością lokalną w zakresie tworzenia oferty geoturystycznej.
13:30 – 17:30 część konferencyjnaZamek Grodziec

Część konferencyjna odbędzie się w klimatycznej sali Zamku Grodziec, w formie dyskusyjno-warsztatowej.

Program części konferencyjnej:

13:30 – 14:00 Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność jako narzędzie rozwoju geoturystyki w Krainie Wygasłych Wulkanów

14:00 – 17:30 Panele tematyczne

  1. Spójna identyfikacja graficzna produktu geoturystycznego jako narzędzie budowania oferty, a także tożsamości lokalnej
  2. Komercjalizacja produktów geoturystycznych – współpraca międzysektorowa i sieciowanie usług
  3. Rola Państwowej Służby Geologicznej w rozwoju geoturystyki na szczeblu lokalnym
  4. Interpretacja dziedzictwa geologicznego z zachowaniem poprawności naukowej i jednoczesnym zaciekawieniem odbiorcy
Forma prezentacji:

Prosimy o przygotowanie przykładów praktyk/projektów z Polski i zagranicy mieszczących się w podanych zakresach tematycznych. Praktyki mogą być w opinii autora zarówno “dobre” jak i “złe”, istotne jest pokazanie szerokiego przekroju różnych rozwiązań jako motywacji do dalszej dyskusji.

 • Każda praktyka powinna być zaprezentowana na jednym slajdzie programu Power Point wg wzoru:
  1 praktyka – 1 slajd. Szablony: sesja 1 | sesja 2 | sesja 3 | sesja 4
 • Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie do trzech przykładów praktyk na daną sesję.
 • Slajdy powinny zostać przesłane na adres [email protected] do dnia 3 listopada 2021.
 • Przykłady praktyk ilustrujących tematykę danej sesji będą zestawione przez organizatorów w jedną prezentację.
 • Podczas sesji autorzy slajdów będą mieli możliwość krótkiego skomentowania przedstawionej praktyki.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie wybór przykładów praktyk w przypadku nadesłania dużej liczby zgłoszeń.
17:30 – 19:30 kolacja i nocne zwiedzanie Zamku Grodziec

Informacje praktyczne:

Zgłoszenie udziału – do 29 października 

Udział należy zgłosić poprzez formularz zgłoszeniowy do końca dnia w piątek 29 października 2021.

Zgłoszenie prezentacji – do 3 listopada

Przykłady praktyk należy przesłać w formacie .ppt, .pptx na adres [email protected] do dnia 3 listopada 2021.

Noclegi

Uczestnicy rezerwują i opłacają noclegi oraz śniadania we własnym zakresie. Proponowane obiekty w pobliżu:  Agroturystyka Renatowe Izby, Gold Hotel Złotoryja, Chatka Zimorodka. Zainteresowani skorzystaniem z noclegu w pokojach wieloosobowych na Zamku Grodziec proszeni są o kontakt
z organizatorami.

Koszty uczestnictwa

Udział w jest bezpłatny.

Koszty noclegu i transportu uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

Koszty obiadu i kolacji w dniu konferencji pokrywają organizatorzy.

Patronat nad wydarzeniem

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy

Nadleśnictwo Lwówek Śląski

Gmina Pielgrzymka

Organizatorzy

Stowarzyszenie “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – organizator

Stowarzyszenie Kaczawskie, koordynator Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów – partner merytoryczny

Kontakt

Julia Tarkowska – [email protected], tel. 730 663 611

Materiały promocyjne

Plakat

Grafika promocyjna

Banner

Komunikat prasowy

 

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie  M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

 

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Zaproszenie na warsztaty w zakresie rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich
Następny wpis
Zaproszenie na wyjazd studyjny do LGD Dolina Karpia
Skip to content