Działaj Lokalnie 2022 – wyniki konkursu

Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego informuje o zakończeniu prac Lokalnej Komisji Grantowej Programu “Działaj Lokalnie”. Konkurs 14 kwietnia – 16 maja 2022. Do konkursu w określonym terminie wpłynęło 19 wniosków. Wszystkie wnioski spełniały kryteria formalne. Lokalna Komisja Grantowa w roku 2022 składa się z 10 ekspertek i ekspertów reprezentujących sektor samorządowy, społeczny i prywatny. Członkowie komisji charakteryzują się dużym zróżnicowaniem pola ekspertyzy (nauki społeczne, środowiskowe, kultura i historia) oraz doświadczeniem w pracy ze społecznościami wiejskimi i społecznościami małych miast, w tym organizacjami pozarządowymi. Każdy wniosek został oceniony, zgodnie z regulaminem prac Komisji, niezależnie przez 2 członków. W dniu 26 maja w godzinach 16:00 – 18:30 w Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Bolkowie odbyło się posiedzenie komisji, na którym wyłoniono ostateczny kształt listy rankingowej wniosków oraz złożono Zarządowi Stowarzyszenia rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian i negocjacji w ramach zgłoszonych projektów. W dniu 30 maja 2022 Zarząd Stowarzyszenia Kaczawskiego ma posiedzeniu on-line zatwierdził ostateczną listę wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Lista wniosków, które otrzymały dofinansowanie:

LP Tytuł projektu Numer Nazwa wnioskodawcy Nazwa realizatora Przyznana kwota (zł)
1 Ścieżka historyczno-przyrodnicza po Górze Ryszarda w Bolkowie 615/2022/28 TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLKOWA 3400
3 Miejsce ogniskowe w zielonym zakątku – atrakcją wsi i celem dla integracji. 738/2022/28 Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego “Cichowodzianie” z Budziszowa Wielkiego 6000
2 Renowacja Ścieżki historyczno-edukacyjno-przyrodniczej “Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu” 830/2022/28 FUNDACJA HERON 5094
4 Wędrówka po Krainie Wygasłych Wulkanów 873/2022/28 Koło Gospodyń Wiejskich “Aktywni Lipowianie” w Lipie 5450
5 Razem możemy więcej  i lepiej 763/2022/28 Koło Gospodyń Wiejskich “Dobkowianki” w Dobkowie 3106
6 “Żywe rękodzieło- ręce wyplatają, głowa odpoczywa” 313/2022/28 Fundacja Wulkan Energii 5100
7 Wakacyjne warsztaty z Pasją 325/2022/28 Stowarzyszenie Dobroczyńcy 5000
8 Historia – tworzymy ją razem – jubileusz 820-lecia Pogwizdowa! 888/2022/28 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie 4490
9 “Gdy pandemia odpuściła – nowa siła w nas wstąpiła!” 376/2022/28 Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach Koło Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie 4500
10 Rewitalizacja skweru przy domu kultury i bibliotece w Świerzawie 779/2022/28 Koło Gospodyń Wiejskich Świerzawianki 3360
11 Eko-skwer w Krainie Wygasłych Wulkanów 868/2022/28 Fundacja Chmielarz 4000
12 Zmieniamy swoje otoczenie na plus i zwalczamy skutki COVID-19 842/2022/28 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM, OSOBOM WSPÓŁUZALEŻNIONYM ORAZ OFIA Jaworski EKOpatrol 5500

Beneficjenci otrzymają informację o szczegółach oceny wniosku, jego mocnych i słabych stronach, a także propozycję modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego poprzez indywidualny kontakt z koordynatorką projektu w ciągu 4 dni roboczych od czasu publikacji niniejszego komunikatu. Program „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności koordynowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacją grantową realizującą Program na obszarze Krainy Wygasłych Wulkanów jest Ośrodek Działaj Lokalnie – Stowarzyszenie Kaczawskie. Edycja 2022 Programu „Działaj Lokalnie” w Krainie Wygasłych Wulkanów jest finansowana przez:
  • Polsko Amerykańską Fundację Wolności
  • Stowarzyszenie Kaczawskie
Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, a wyróżnionym beneficjentom gratulujemy!
warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Działaj Lokalnie 2022 – podsumowanie naboru
Następny wpis
Geobusem na Świerzawskie Święto Krainy Wygasłych Wulkanów
Skip to content