Educational and tourist materials to download

Geological Inventory of the Geopark area

Mapa Geoparku

Rozmiar: 100MB

Publikacja zrealizowana w ramach operacji pn. „Punkt informacji turystycznej i promocji oferty kulturalnej regionu wraz z biblioteką regionalną w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie”

Przewodnik

Rozmiar: 96MB

Inwentaryzacja Geopunktów

Rozmiar: 4MB

Publikacje zrealizowane w ramach operacji pn. „Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów: nowy produkt turystyczny regionu”

Obie operacje współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja realizowana w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023, wdrażanej przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”.

Other publications

The Land of Extinct Volcanoes – 100 most interesting places

A guide to the most interesting places of the region by prof. Piotr Migoń

Tourist maps of the Land of Extinct Volcanoes

Maps in format A3 and B1 with described natural and historical attractions

The Natural Hazards Part 1

The Invasive Alien Species in the Land of Extinct Volcanoes Geopark

Created with passion in the Land of Extinct Volcanoes

Catalog of handicrafts and local products

A natural and geological guide for Wojcieszów and its surroundings

Educational publication published by Chmielarz Foundation

Biodiversity is precious

Book

Can Polish plants and animals be magical and extraordinary?

Brochure for kids

Colouring book for kids

Colouring cards for kids for self-printing

Methodology of field geo-education

A case study from four countries

Documentation for application to the UNESCO Global Geoparks Network

A complete set of documents in English

How to renovate rural buildings for the benefit of biodiversity and in accordance with tradition

Informational folder

Desktop wallpapers

All photos by wolniej.com

Skip to content