Warsztaty dotyczące zarządzania marką Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

W poniedziałek 5 lipca 2021 r. odbyły się warsztaty dotyczące zarządzania marką Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów w ramach projektu współpracy „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” (MARLO), w godzinach od 15:00 do 19:00 w formie on-line.

Warsztaty skierowane były do wytwórców, rękodzielników, właścicieli restauracji, galerii i pensjonatów oraz wszystkich osób/podmiotów, które użytkują markę Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów z obszaru LGD Partnerstwo Kaczawskie.

Warsztaty prowadziła pani Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych z Krakowa, specjalista ds. marki lokalnej. W czasie warsztatów uczestnicy dowiedzieli się wielu informacji, a niektórzy utrwalili swoją wiedzę w zakresie budowania i zarządzania marką lokalną. Prowadząca w wyczerpujący sposób ukazała całą drogę budowania marki, a następnie przekazała cenne wskazówki jak umiejętnie zarządzać taką marką. Swój wykład poparła wieloma przykładami z terenu Polski i Europy.

W zarządzaniu marką bardzo ważne jest określenie głównego celu i współpraca – kroczenie jedną ścieżką i mówienie jednym głosem, a nad całością powinien czuwać koordynator. Pani Oldze bardzo spodobało się, że na naszym terenie używamy nazw nawiązujących do Krainy Wygasłych Wulkanów, np. Zielony Wulkan, Wulkan Energii, Centrum Aktywności Społecznej Wulkan, ścieżka przyrodnicza „Wędrowanie po Wulkanie”. Równie cenne są nazwy nawiązujące do Gór Kaczawskich, do których używania namawiamy od lat: Kaczawska Mozaika, Jurta Kaczawska, Kaczawskie Rękodzieło itp.

Podczas warsztatów był również czas na dyskusje i ciekawe propozycje udoskonalenia pracy nad naszą marką Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów. Od uczestników padła propozycja, aby zorganizować spotkanie w celu wytyczenia archetypów naszej marki (pierwowzór, zestaw cech).

Dziękujemy pani Oldze Gałek za bardzo pożyteczny warsztat, miłą atmosferę, a uczestnikom za udział i poświęcenie aż 4 popołudniowych godzin oraz duże zaangażowanie, przemyślenia, dobrą współpracę i pomysły.

Projekt współpracy pod tytułem „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” współfinasowany jest ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020, poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

tekst: Marta Cieślak, LGD Partnerstwo Kaczawskie

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Katalog produktów lokalnych
Następny wpis
Konferencja podsumowująca projekt MARLO w Partnerstwie Kaczawskim
Skip to content