Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej – Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów

W czwartek 7 października 2021 r. odbyło się w Krotoszycach spotkanie informacyjno-konsultacyjne pn. „Lokalne Kryteria Wyboru na rzecz rozwoju marki lokalnej – Geopark Kraina Wygasłych Wulkanów”. W wydarzeniu udział wzięli członkowie Zarządu Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Kaczawskie, członkowie Rady LGD oraz pracownicy biura LGD. Spotkanie poprowadziła pani Gabriela Męczyńska – Dyrektor biura LGD oraz pani Julia Tarkowska.

W trakcie spotkania pani Gabriela Męczyńska przedstawiła bieżącą sytuację związaną z okresem przygotowawczym do nowej perspektywy oraz założenia wyboru LGD na nowy okres programowania i najbliższych terminów w tym zakresie. Już dziś wiemy, że czas na napisanie nowej strategii do PROW 2021-2027 jest do końca sierpnia 2022r.

Z kolei Pani Julia Tarkowska na wstępie przedstawiła uczestnikom informacje dotyczące Światowej Sieci Geoparków UNESCO, drogę Krainy Wygasłych Wulkanów do Światowej Sieci Geoparków UNESCO, kryteria oceny Geoparku UNESCO oraz obowiązki Geoparku UNESCO.
W dalszej części pani Julia omówiła słabe strony i wyzwania naszego Geoparku. Przede wszystkim podsumowała przebieg misji ewaluacyjnej UNESCO na naszym terenie, która odbyła się w dniach 20-23 września br., a także dokładnie omówiła wstępne uwagi osób oceniających. Pierwszą z nich jest kwestia identyfikacji wizualnej Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, która zdaniem ewaluatorów nie jest spójna, nie widać jej w terenie i wielu stronach internetowych. Eksperci z UNESCO zauważyli również, że w terenie jest za mało tablic informacyjnych, a większość tych, które już stoją mają pewne niedociągnięcia, np. brak logo Geoparku, brak spójnej wizualizacji, zbyt długi i trudny tekst czy też tekst tylko w języku polskim. Brakuje również witaczy przy wjazdach do naszego Geoparku.

Pani Julia na przygotowanej prezentacji pokazała zebranym przykłady spójnej identyfikacji wizualnej stosowanej przez inne Geoparki ze świata i Europy, jak również pomysły na ciekawe tablice i witacze. Przypomniała również o naszej identyfikacji wizualnej, na którą składa się logo, kolorystyka, elementy ilustracyjne i typografia.

Spotkanie okazało się bardzo potrzebne, a goście z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem wysłuchali wszystkich informacji oraz włączyli się w dyskusję – jak rozwiązać te zebrane problemy i niedociągnięcia. Dobrym pomysłem wydaje się być uzupełnienie Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji o dodatkowe punkty dla projektów z zastosowaniem identyfikacji wizualnej Geoparku KWW we wszystkich materiałach, dodatkowe punkty dla podmiotów certyfikowanych, konieczność publikacji w przynajmniej dwóch językach (np. polsko-angielskiej). Członkowie Rady byli zgodni co do przygotowania takich kryteriów i przedłożenia ich na najbliższe Walne Zebranie Członków LGD. Rada zwróciła również uwagę na to, że realizowane obecnie przez naszych beneficjentów i grantobiorców projekty infrastrukturalne i promujące obszar – powinny już zawierać logo Geoparku i wspólną wizualizację.

Drugą propozycją, przedstawioną przez panią Tarkowską, jest „Nauka stosowania identyfikacji wizualnej”. Przedstawiciele instytucji publicznych, przedstawiciele biznesu i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów mogliby wziąć udział w szkoleniach nt. prawidłowego stosowania identyfikacji wizualnej na folderach, ulotkach, tablicach itp. Dobrym rozwiązaniem było by też przygotowanie szablonów, edukacja nt. konieczności planowania konsultacji, tłumaczeń i projektów graficznych w budżetach i harmonogramach projektów, pomoc w sieciowaniu podmiotów w regionie – np. warsztaty, szkolenia, spotkania, wyjazdy edukacyjne/studyjne. Zrodził się pomysł wyjazdu w miejsca, gdzie takie spójne wizualizacje są wzorowo stosowane przez wielu partnerów samorządowych i biznesowych.

tekst: Marta Cieślak, Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo Kaczawskie”

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Misja ekspertów Światowej Sieci Geoparków UNESCO za nami!
Następny wpis
Geo-rajd “Geoparkiem wędrowanie niekoniecznie po wulkanie”
Skip to content