Góry i Pogórze Kaczawskie Geoparkiem UNESCO?

Region Gór i Pogórza Kaczawskiego, nazywany inaczej Krainą Wygasłych Wulkanów słynie w całej Polsce z unikatowych walorów geologicznych, ale nie tylko. To tutaj prężnie rozwija się rzemiosło i turystyka edukacyjna. Dla ochrony i promocji tych walorów, a także dla dalszego zrównoważonego rozwoju regionu Stowarzyszenie Kaczawskie będzie ubiegać się o status Geoparku UNESCO dla Krainy Wygasłych Wulkanów.

Według definicji UNESCO, geoparki to spójne obszary charakteryzujące się unikatowym dziedzictwem geologicznym, zarządzane zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju, czyli harmonijnego współistnienia przyrody z rozwojem społecznym i gospodarczym. Geopark nie jest formą ochrony obszarowej, a z jego powstaniem nie wiążą się żadne ograniczenia związane z użytkowaniem terenu czy prowadzeniem gospodarki, w tym gospodarki wydobywczej. Wręcz przeciwnie – na obszarach geoparków światowych i europejskich działalność kopalni i kamieniołomów idzie w parze z edukacją oraz promocją górniczego dziedzictwa. Do sieci GGN należy 120 geoparków w 33 krajach na całym świecie, w tym 69 geoparków w 23 krajach w Europie. W Polsce jedynym geoparkiem należącym do sieci UNESCO jest transgraniczny polsko-niemiecki Geopark Łuk Mużakowa, jednak w ostatnich latach pojawia się coraz więcej inicjatyw powstania geoparków, np. Geopark Kielce czy Geopark Przedgórze Sudeckie.

Korzyści dla lokalnej społeczności oraz biznesu płynące z utworzenia geoparku to przede wszystkim wzrost rozpoznawalności marki regionu, zwiększenie ruchu turystycznego, a także prestiż, który idzie za członkostwem w sieci UNESCO. Na dalszych etapach procesu aplikacyjnego powstanie także Program Rozwoju Geoparku, na podstawie którego w przyszłości pozyskiwane będą fundusze na zagospodarowanie turystyczne atrakcyjnych miejsc oraz promocję obszaru.

Pierwszym krokiem w procesie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do GGN było podpisanie listu intencyjnego przez przedstawicieli samorządów lokalnych. 16 października 2017 roku w Paszowicach spotkali się w tym celu przedstawiciele gmin, miast i powiatów regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego: Starosta Jaworski Stanisław Laskowski, Burmistrz Jawora Emilian Bera, Sekretarz Miasta Złotoryja Włodzimierz Bajoński, Wójt Gminy Złotoryja Maria Leśna, Wójt Gminy Krotoszyce Beata Castaneda Trujillo, Zastępca Wójta Gminy Legnickie Pole Krzysztof Duszkiewicz, Burmistrz Miasta i Gminy Świerzawa Józef Kołcz, Wójt Gminy Mściwojów Mariusz Foryś, Prezes Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” Piotr Pieniążek, Prezes Stowarzyszenia Kaczawskiego Ewelina Rozpędowska oraz Wójt Gminy Paszowice Sebastian Oszczęda, gospodarz spotkania.

Deklarację podpisania listu złożyli również Starosta Złotoryjski Ryszard Raszkiewicz, Wójt Gminy Pielgrzymka Tomasz Sybis, Zastępca Burmistrza Bolkowa Jacek Machynia, Burmistrz Miasta Wojcieszów Sławomir Maciejczyk, Wójt Gminy Ruja Paweł Gregorczuk oraz Wójt Gminy Zagrodno Tadeusz Szklarz, którzy w tym terminie nie mogli uczestniczyć w spotkaniu.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele biznesu – firmy Wojcieszowianka s.a., która wspiera ideę powstania geoparku.

List intencyjny jest swoistym kamieniem węgielnym całego procesu, lecz przed Stowarzyszeniem Kaczawskim stoi jeszcze wiele pracy w przygotowaniu całej niezbędnej dokumentacji, m.in. szczegółowa inwentaryzacja geologiczna obszaru, ocena uwarunkowań społeczno-gospodarczych oraz przygotowanie Planu Rozwoju Geoparku.

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Międzynarodowa Konferencja „Dobre praktyki w edukacji przyrodniczej”
Następny wpis
O współpracy w naszym Geoparku na IV Forum Geo-Produkt w Jaworznie
Menu
Skip to content