Geopark Kultury – twórz z nami album fotograficzny przedstawiający dziedzictwo kulturowe Geoparku

Zapraszamy fotografów (i amatorów, i profesjonalistów) do współtworzenia nowej publikacji – albumu fotograficznego prezentującego dziedzictwo kulturowe Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.

Poszukujemy fotografii w następujących kategoriach:
  • miasto
  • wieś
  • zabytki sakralne
  • zamki i pałace
  • świadkowie historii (muzea, miejsce bitew, obiekty historyczne, pomniki)
  • rzemiosło i produkt lokalny
  • zwyczaje i wydarzenia kulturalne

Fotografie muszą przedstawiać miejsca/obiekty i wydarzenia z obszaru Partnerstwa Kaczawskiego, tj. gmin: Bolków, Legnickie Pole, Krotoszyce, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Wojcieszów, Zagrodno, Złotoryja (gmina miejska i wiejska), a także miasta Jawor i gminy Jeżów Sudecki.

Fotografie nie mogą przedstawiać wizerunków osób, chyba że są to zdjęcia z wydarzeń/imprez lub autor posiada zgodę na publikację wizerunku modela/modelki.

Twórca zgłaszający fotografię do wydawnictwa musi posiadać do niej pełne prawa autorskie.

Nadsyłane fotografie muszą być rozdzielczości min. 300 dpi.

Szczegóły wydawnictwa

Album będzie edycją limitowaną, wykonaną w wysokiej jakości, w liczbie 350 sztuk. Będzie dystrybuowany nieodpłatnie.

Redakcja zastrzega sobie ostateczny wybór zdjęć biorąc pod uwagę katalog dostępnych fotografii. Nie wszystkie nadesłane zdjęcia muszą zostać wykorzystane.

Każdemu autorowi, którego zdjęcia znajdą się w ostatecznej publikacji gwarantujemy 2 egzemplarze albumu na użytek własny. Wszystkie zdjęcia będą podpisane imieniem i nazwiskiem autora, a w stopce redakcyjnej zostaną podane linki do stron internetowych/portfolio poszczególnych autorów.

Za udostępnienie zdjęć nie są przewidziane honoraria, a wydawca (Stowarzyszenie Kaczawskie) nie nabywa majątkowych praw autorskich do ich dalszego wykorzystywania.

Jak zgłosić fotografię?

Wypełniając ten formularz (poprzez który będzie można od razu załączyć zdjęcie) maksymalnie do dnia 18 sierpnia 2021. 

 

Publikacja realizowana jest w ramach projektu grantowego pt. „Geopark Kultury – album fotograficzny promujący dziedzictwo kulturowe regionu” ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Konferencja podsumowująca projekt MARLO w Partnerstwie Kaczawskim
Następny wpis
Wizyta ewaluacyjna Światowej Sieci Geoparków UNESCO już wkrótce!
Skip to content