Tworzymy Radę Geoparku!

Rada Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów jest już prawie gotowa do działania. Każda z gmin wytypowała już swojego przedstawiciela, brakuje jeszcze przedstawicieli organizacji pozarządowych i mieszkańców. Dlatego zapraszamy chętnych do pracy w Radzie Geoparku do przesłania formularzy zgłoszeniowych na adres: 

Centrum Nauk o Ziemi Sudecka Zagroda Edukacyjna, Dobków 66, 59-540 Świerzawa

Zgodnie z regulaminem Rady Geoparku (załącznik do pobrania) w przypadku, gdy liczba zgłoszonych do Rady przedstawicieli organizacji pozarządowych będzie większa niż 3 lub mieszkańców Geoparku będzie większa niż jeden, Przewodniczący Rady zarządza

głosowanie jawne, w którym zwykłą większością głosów Rada wybiera przedstawicieli tych grup społecznych do Rady. W związku z tym, że pierwsze posiedzenie Rady Geoparku KWW planowane jest w drugiej połowie września, prosimy o zgłoszenia do 10 września b.r.

Zadania Rady Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów to między innymi:

  1. Wdrażanie zaleceń Światowej Rady Geoparków w tym: wdrażanie wspólnej i spójnej komunikacji dla marki Geoparku we wszystkich gminach dla wszystkich publikowanych materiałów i działań edukacyjnych, poprawę dostępności treści i komunikacji w obiektachw języku angielskim.
  2. Opracowanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów.
  3. Opieka nad marką Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów – rekomendowanie miejsc do certyfikatu jakości Geoparku.
  4. Koordynowanie działań i projektów związanych z Geoparkiem w macierzystych gminach/obszarach.

 

Materiały do pobrania

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE DZIAŁAJ LOKALNIE – EDYCJA 2023
Następny wpis
Prelekcja: Susza – jako zjawisko coraz częściej pojawiające się w ciągu roku
Skip to content