Paszport Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów – przystępujemy do realizacji projektu grantowego

Mamy przyjemność poinformować iż 10 czerwca 2021 Stowarzyszenie Kaczawskie podpisało ze Stowarzyszeniem “Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” umowę nr 2020/10.4 na realizację projektu grantowego pn. “Paszport Odkrywcy Krainy Wygasłych Wulkanów”. W ramach projektu wydrukowane zostaną specjalne książeczki – paszporty odkrywców, w których dzieci odwiedzające region będą mogły kolekcjonować pieczątki i naklejki za odwiedzone miejsca i udział w warsztatach. Dzięki projektowi grantowemu sfinansujemy wykonanie pieczątek dla podmiotów uczestniczących w programie – atrakcji, miejsc turystycznych, pensjonatów, czy pracowni artystycznych oraz medale dla dzieci, które uzbierają odpowiednią liczbę pieczątek i naklejek.

Celem promocji programu wykonane zostaną dedykowane stojaki na paszporty, a także plakat oraz film informacyjny.

Projekt będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej z EFRROW, działanie M19 “Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Szkolenie aktywizujące dla Liderów pn. „Obudź się do działania”
Następny wpis
Katalog produktów lokalnych
Skip to content