Działaj Lokalnie w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów – podsumowanie edycji 2022

28 lutego 2023 oficjalnie zakończyła się edycja 2022 programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Program w Polsce trwa od 2000 roku i od początku wdraża go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z tzw. Ośrodkami Działaj Lokalnie (ODL), czyli organizacjami, które wdrażają Program lokalnie na obszarze minimum czterech gmin. W naszym regionie (obszar 16 gmin) Ośrodkiem Działaj Lokalnie jest Stowarzyszenie Kaczawskie.

W zeszłorocznym, 16. naborze, złożono 19 wniosków, z których 12 otrzymało dofinansowanie. O wyborze wniosków zadecydowała komisja konkursowa złożona z 10 ekspertów i ekspertek doświadczonych w pracy z organizacjami pozarządowymi, realizacji projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, reprezentantów i reprezentantek sektora samorządowego i społecznego z regionu Gór i Pogórza Kaczawskiego.

Z 12 przyjętych do realizacji projektów 9 było realizowanych przez organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, koła gospodyń wiejskich), zaś 3realizowały grupy nieformalne przy wsparciu instytucji samorządowych lub innych organizacji pozarządowych.

Poniżej przedstawiamy listę zrealizowanych projektów:

LP Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Nazwa realizatora Kwota dotacji (zł)
1 Ścieżka historyczno-przyrodnicza po Górze Ryszarda w Bolkowie TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW BOLKOWA 3400
3 Miejsce ogniskowe w zielonym zakątku – atrakcją wsi i celem dla integracji. Stowarzyszenie Miłośnicy Budziszowa Wielkiego “Cichowodzianie” z Budziszowa Wielkiego 6000
2 Renowacja Ścieżki historyczno-edukacyjno-przyrodniczej “Szlakiem kamiennych krzyży w Choińcu” FUNDACJA HERON 5094
4 Wędrówka po Krainie Wygasłych Wulkanów Koło Gospodyń Wiejskich “Aktywni Lipowianie” w Lipie 5450
5 Razem możemy więcej  i lepiej Koło Gospodyń Wiejskich “Dobkowianki” w Dobkowie 3106
6 “Żywe rękodzieło- ręce wyplatają, głowa odpoczywa” Fundacja Wulkan Energii 5100
7 Wakacyjne warsztaty z Pasją Stowarzyszenie Dobroczyńcy 5000
8 Historia – tworzymy ją razem – jubileusz 820-lecia Pogwizdowa! Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie 4490
9 “Gdy pandemia odpuściła – nowa siła w nas wstąpiła!” Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach Koło Gospodyń Wiejskich w Wiadrowie 4500
10 Rewitalizacja skweru przy domu kultury i bibliotece w Świerzawie Koło Gospodyń Wiejskich Świerzawianki 3360
11 Eko-skwer w Krainie Wygasłych Wulkanów Fundacja Chmielarz 4000
12 Zmieniamy swoje otoczenie na plus i zwalczamy skutki COVID-19 CHARYTATYWNE STOWARZYSZENIE NIESIENIA POMOCY OSOBOM UZALEŻNIONYM (…) Jaworski EKOpatrol 5500

Stowarzyszenie Kaczawskie na dotacje przeznaczyło łącznie 55.000,00 zł, z czego 50% pochodziło z dotacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, a drugie 50% ze składek członkowskich gmin: Bolków, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno oraz Złotoryja (gmina wiejska i miasto Złotoryja).

Wszyscy wnioskodawcy zapewnili również wkład własny do realizowanych projektów: przeznaczyli na to łącznie 13 139,51 zł w formie finansowej oraz 55 041,40 zł w formie rzeczowej i osobowej (praca wolontariuszy, wkład infrastruktury i sprzętu). Lączna wartość zrealizowanych w 2022 roku projektów wynosi więc 123 180,91 zł.

Uroczyste podsumowanie edycji 2022:

16 lutego 2023 w Centrum Ars&Historia w Bolkowie odbyło się podsumowanie edycji 2022, które relacjonuje poniższy film:

Zachęcamy też do odsłuchania relacji Radia Wrocław.

warsztaty w Krainie Wygasłych Wulkanów
Poprzedni wpis
Kaczawski Dzień Kobiet w Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów
Następny wpis
NABÓR WNIOSKÓW W PROGRAMIE DZIAŁAJ LOKALNIE – EDYCJA 2023
Skip to content