Czerwony Kamień – Red Rock

Odsłonięcia antropogeniczne, Odsłonięcie skał magmowych, Pozostałości dawnego wulkanizmu, traces of old mining, Wulkanizm kenozoiczny

Zobacz podobne miejsca

Menu
Skip to content