Spłaszczona Rosocha na północ od Stanisławowa to jedna z wyższych kulminacji północnej części Pogórza Kaczawskiego.

Spod szczytu, na którym stoją ruiny budynku dawnej radiostacji Rudiger, działającej do 1945r.. W pogodne dni zobaczyć można Wzgórza Dalkowskie w okolicach Lubina na północy oraz wał Karkonoszy na południu. Urokliwy jest także krajobraz łagodnych stoków i nieckowatych dolin bezpośrednio wokół wzniesienia.

Dojazd: samochodem bezpośrednio pod ruiny dawnej radiostacji.

Turystę zainteresowanego dziejami Ziemi największe atrakcje czekają jednak w głębokiej zalesionej dolinie na południowy zachód od szczytu. Znajdują się tam sporych rozmiarów dawne kamieniołomy wapieni, kto?re osadzały się na dnie morskim w późnym permie, pod koniec ery paleozoicznej. Jakkolwiek wyrobiska są dzisiaj mocno zarośnięte, to skala dawnego pozyskiwania wapienia nadal imponuje. Skalne ściany mają do 15 m wysokości, a długość wyrobisk przekracza 100 m. Pozyskiwanie wapna odbywało się w znacznej mierze na miejscu. Wśród drzew i krzewów znaleźć można ruiny dawnych pieców wapienniczych i budynków towarzyszących. Do ich wzniesienia używano także innych skał występujących w okolicy, a mianowicie czerwonych piaskowców wieku triasowego.

Napisz Komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>